TROSPRAKSISER

’’Et utvendig rammeverk for en indre reise.’’

United Kristianiakirken er bygd rundt ønske om å være ’etterfølgere av Jesus i Oslo’.
En grunnleggende overbevisning hos oss er at det å følge Jesus – er akkurat det det høres ut som. Etterfølgelse er ikke først og fremst meningene vi har, men en vei vi går på. Vår overbevisning er at Jesus viste oss hva det vil si å være menneske fult ut. Derfor lar vi oss inspirere av måten han levde livet sitt på, og lar det forme vår egen livsstil.

Jesus var en en “rabbi” - som betyr lærer. Og hans invitasjon til oss er den samme som den var til disiplene som fulgte ham:

"Kom, og følg meg...’’ — ’’Kom, og se...." ― Jesus

Kommer snart!

Gjennom høsten vil du kunne lese mer om Kristianiakirkens trospraksiser - som er "vårt felles språk for etterfølgelse av Jesus."