Brød og vin

Søndag i Kristianiakirken

Søndag er den beste dagen i uken! La oss tilbringe den sammen.

Helt ifra kirkens begynnelse har kristne kommet sammen for å feire Jesu oppstandelse fra de døde. Vi samles til gudstjeneste fordi livet med Gud ikke leves alene, vi hører sammen og fellesskap bærer oss. I Gudstjenesten møter Gud oss; i ordet, sangen, bønnen, fellesskapet og i nattverden. Til slutt sendes vi ut i byen i håp om å gjør den til et bedre sted - for alle mennesker. Dette vil vi gjøre inntil Jesus kommer tilbake.

Hos oss er gudstjenestene preget av en varm atmosfære, faste rammer og et moderne og fritt uttrykk. Formen på gudstjenesten, eller liturgien som vi kaller det, hjelper deg å aktivt kunne delta i gudstjenestefeirngen selv om du er ny på veien.

____________________________

Slik ser en vanlig søndag ut:

15:30 — Bønnemøte

15:45 — Velkomst og kaffe

16:00 — Gudstjeneste

17:30 — Kveldsmat

____________________________

Kristianiakirken møtes til gudstjenester hver søndag kl 16.00.

Velkommen til oss!

Slik finner du veien
I Oslo som i himmelen.

Barn- og ungdom

Barn og ungdom har en viktig plass i kirka vår. Vi ønsker å være en levende kirke der barn, ungdom og deres familier har gode opplevelser og kjenner på trygghet og tilhørighet. Vi ønsker at kirka vår skal være en plass hvor barn og ungdom i alle aldre føler seg sett, inkludert og får bli kjent med Gud og utforske sin egen tro.

Hver søndag, under gudstjenesten, har vi barnekirke med tre søndagsskoler:

  • Småbarna | for alle mellom 0 – 4 år.
  • Skolebarna | strekker seg fra 5 – 8 år.
  • Storebarna | samler tweens fra 9 år og oppover

Som et ledd i dette ønsker vi også å engasjere barn til tjeneste i menigheten, og tweens inviteres til å delta i ulike oppgaver knyttet til barnekirka.

Lurer du på noe angående søndagsskolene, eller har du lyst til å være leder, kan du ta kontakt med Eirik Eisinger.

Bønn før gudstjenesten

Bidra

Kirken er ikke bygget på noen få menneskers talenter, men på at vi alle kan bidra med vår tid og våre gaver.

Menigheten fungerer på grunn av det frivillige arbeidet som blir lagt ned av alle som føler seg som en del av Kristianiakirken. Vi ønsker å tjene byen vår og kirkefamilien vår godt. Det er mange muligheter til å tjene både på søndager og gjennom uken. Her finner du mer informasjon om hvordan du kan gjøre byen og kirkefellesskapet til et varme sted.

Tjeneste i kirken

Hva er team?

Å bli med i et team er en veldig god måte å bli kjent med nye mennesker og få gode vennskap i kirken. Vi tror Gud har skapt oss med ulike evner, slik vi kan tjene han på ulike måter. Når et mangfold av mennesker bruker det de er god på for å tjene Gud vil vi kunne nå flere mennesker med fortellingen om Guds godhet!

Bli med

Du kan blant annet involvere deg i:

  • Tekniske team [lyd, lys, skjerm]
  • Kreative team [lovsang, grafikk, foto, video]
  • Vertskapsteam [vertskap, velkomst og kaféteam]
  • Barnekirken [småbarn, skolebarn og storebarn]
  • Kristianiastiftelsen [diakoni, julekonserter]
Les mer om våre tjenestefellesskapBli med i et team
Tjeneste i team