Geir Vaage brus

TJENESTEFELLESSKAP

”I can only answer the question ‘What am I to do?’ if I can answer the prior question ‘Of what story or stories do I find myself a part?’” — Alasdair MacIntyre

Jesus startet en bevegelse av vanlige mennesker, som fylt av Den hellige ånd skulle utbre Guds rike i verden. Denne bevegelsen er langt større den lokale menigheten, men den lokale menigheten er et nav i den store sammenhengen. Menigheten er på sitt beste når villige hjerter, hender og hoder forenes om et felles oppdrag.

"Kirken er ikke bygget på noen få menneskers talenter, men på at vi alle kan bidra med vår tid og våre gaver."

Menigheten fungerer på grunn av det frivillige arbeidet som blir lagt ned av alle som føler seg som en del av Kristianiakirken. Vi ønsker å tjene byen vår og kirkefamilien vår godt. Det er mange muligheter til å tjene både på søndager og gjennom uken. Her finner du mer informasjon om hvordan du kan gjøre byen og kirkefellesskapet til et varmere sted.

Det er stor forskjell på et fellesskap der det kreves at “alt ditt er mitt”, og et fellesskap der vi frivillig tilbyr at “alt mitt er ditt”. Dette er ikke et politisk eller ideologisk program som tar fra de rike og gir til de fattige. Dette er evangeliets budskap om at alt vi har er en gave som vi forvalter for å hjelpe en annens mangel og nød. Sann forståelse av Guds nåde gir seg uttrykk i radikal sjenerøsitet mot vår neste, i tillegg til å tjene kirken gjennom å bidra med vår tid, våre talenter og våre resurser.

"Tjen hverandre, hver og en med den nådegave han har fått, som gode forvaltere av Guds mangfoldige nåde."

1 Peter 4,10
Hva er team?

Hva er team?

Å bli med i et team er en veldig god måte å bli kjent med nye mennesker og få gode vennskap i kirken. Vi tror Gud har skapt oss med ulike evner, slik vi kan tjene han på ulike måter. Når et mangfold av mennesker bruker det de er god på for å tjene Gud vil vi kunne nå flere mennesker med fortellingen om Guds godhet!

Les mer


Bli med

Du kan blant annet involvere deg i:

  • Tekniske team [lyd, lys, skjerm]
  • Kreative team [lovsang, grafikk, foto, video]
  • Vertskapsteam [vertskap, velkomst og kaféteam]
  • Barnekirken [småbarn, skolebarn og storebarn]
  • Kristianiastiftelsen [diakoni, julekonserter]
Bli med i et team
Praktisk arbeid

Hvem kan bli medarbeider i United Kristianiakirken?

I United Kristianiakirken har vi mange dyktige medarbeidere som bidrar på forskjellige måter. Vi ønsker alle som tenker på Kristianiakirken som sin menighet velkommen til å bidra!

Alle mennesker er utrustet med evner og gaver som de kan bidra med i menigheten, og vi ønsker at alle skal få bidra ut fra sin styrke og utrustning.

I menigheten finnes det mange forskjellige områder hvor man kan bidra, blant annet administrasjon, økonomi, arbeid for barn og unge, lovsang og musikk, teknisk, forbønnn, diakoni, vertskap m.m. I United Kristianiakirken har kvinner og menn lik adgang til alle oppgaver, verv og stillinger.

Bli medarbeider