Bilde av hender som spiller piano

Bli med på team!

Menigheten fungerer på grunn av det frivillige arbeidet som blir lagt ned av alle som føler seg som en del av Kristianiakirken. Kirken er ikke bygget på noen få menneskers talenter, men på at vi alle kan bidra med vår tid og våre gaver. Det er mange muligheter til å tjene både på søndager og gjennom uken. Her finner du mer informasjon om hvilke team du kan bli en dal av for å gjøre byen og kirkefellesskapet til et varme sted.

Meld deg til tjeneste

"Hos hver enkelt gir Ånden seg til kjenne slik at det tjener til det gode."

1 Korinterbrev 12,7

Vi vet alle har noe å bidra med, og det er alltid både plass, rom og behov for akkurat deg! Å være med å tjene i kirken handler om fellesskapet og hvem vi gjør det for mer enn selve oppgaven. Som medarbeider blir du kjent med nye mennesker, samtidig som du er med på noe som er større enn deg selv.

Hva er en 'teamkveld'?

Teamkveld er stedet der vi som kreative medarbeidere møtes som ett stort team. Vi møtes tre ganger i året for å bygge fellesskap, bli inspirert, utvikle oss i tjenesten og sette en felles retning fremover. Er du i tjeneste i lovsang, teknikk, vertskap, barnekirke, bønn eller møteledelse? Eller har du lyst til å koble deg på en tjeneste? Kom på teamkveld.

Teamkvelder høsten 2023

Diakoni

Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. Det diakonale arbeidet skifter med tider og steder. Kirken har alltid hatt en sentral rolle i møtet med mennesker i motgang, kriser, fattigdom. Vårt ønske er å gjøre Oslo til en bedre by for alle mennesker.

Meld din interesse
Diakoni
Barn- og ungdomsarbeid

Barn- og ungdomsarbeid

Barn og ungdom har en viktig plass i kirka vår. Vi ønsker å være en levende kirke der barn, ungdom og deres familier har gode opplevelser og kjenner på trygghet og tilhørighet. Vi ønsker at kirka vår skal være en plass hvor barn og ungdom i alle aldre føler seg sett, inkludert og får bli kjent med Gud og utforske sin egen tro.

Meld din interesse

Teknisk

Teknisk team er en viktig del av vårt menighetsarbeid. De legger ned en stor innsats før, under og etter alle våre arrangement. Teamets oppgaver er varierte og veldig interessante innenfor lyd, lys og bilde. Vi har mye bra utstyr, og våre teknikkere er dyktige og flinke. Vi har plass til fler, uansett erfaring!

Meld din interesse
Teknisk
Kreativt

Kreativt

Sang, musikk og bilde har vært en viktig del av vår menighet helt siden oppstarten i 2011. Sjanger og uttrykk endrer seg med tiden, men hjertet bak har vært det samme hele veien; å gi Gud ære, fortelle det gode budskapet om Jesus og skape rom for tilbedelse i Hans nærvær.

Meld din interesse

Vertskap

Vertskapet har ansvar for å å ønske velkommen, assistere med enkelte praktiske oppgaver, klargjøre kirkerommet, sørge for sikkerhet og sørge for alt alle som kommer kjenner seg varmt velkommen til kirken. Her blir du fort kjent med nye mennesker, og det er en flott tjeneste for deg som er ny i fellesskapet vårt.

Meld din interesse
Vertskap

"Hos hver enkelt gir Ånden seg til kjenne slik at det tjener til det gode."

1 Korinterbrev 12,7