Følge Jesus. Formes i kjærlighet. Fullføre oppdraget.

Om oss

"FØLGE JESUS. FORMES I KJÆRLIGHET. FULLFØRE OPPDRAGET."

United Kristianiakirken har holdt til i Oslo siden høsten 2011, først som United Oslo med tilknytning til kirkenettverket 'United Global' og senere som United Kristianiakirken - en autonom menighet som er en del av Pinsebevegelsen i Norge.

I dag består fellesskap av ulike mennesker i alle aldre og livssituasjoner. Her møter du mennesker som deler din nysgjerrighet på hvem Jesus var og det han gjorde. Vi er forskjellige og vi er underveis - men vi synes egentlig det er ganske flott. Når Jesus er i sentrum er det rom til alle. Vi håper du finner din plass.

United Kristianiakirken er bygget ut fra lengselen om:

’’Å lede menneske til livslang etterfølgelse av Jesus Kristus,
og se våre liv og Oslo, forvandlet. ’’

Hvordan det ser ut oppsummerer vi i tre ord:

  • Røtter
  • Retning
  • Rytme

Røtter

Alt liv trenger røtter. Uten røtter blir vi rotløse, rastløse og mister vår forankring i tilværelsen. Vi blir som en båt uten kjøl som drives hit og dit. Vårt dypeste kall som mennesker er å slå røtter i Gud – å leve i nært fellesskap med vår skaper og frelser.

’’Historien vi lever i — er historien vi lever ut.’’

For å gjøre dette trenger vi å slå røtter i Guds fortelling – sannheten om hvem Han er, hvem mennesket er og hva vi er skapt til. For historien vi lever i – er historien vi lever ut. I en samtid hvor vi lever med utallige stemmer og fortellinger som ønsker å forme oss i sitt bilde, søker vi en stadig dypere forankring i Guds fortelling, som på en spesiell måte formidles gjennom Bibelen, og gjennom den kristne tradisjonen. Vi ønsker å leve i livslang læring og overgivelse til denne fortellingen, samtidig som vi søker å slå røtter i kirken, i forpliktende relasjoner og i Oslo.

Røtter

Vær rotfestet i ham og bygd på ham! Hold fast ved den tro dere er opplært i, med overstrømmende takk til Gud!

Kolosserne 2,7-8
Retning

Retning

Som etterfølgere av Jesus Kristus er det alltid ham vi går i retning mot. Vi er alltid underveis, og i selskap med Ham er vi alle nybegynnere. Som hans disipler søker vi å leve sammen med Jesus, å bli lik Jesus, og å gjøre som Jesus. Vi søker derfor en stadig dypere fordypning i fellesskapet med den treenige Gud, hvor den forvandlingen skjer.

’’Være med Jesus. Bli som Jesus. Gjøre som Jesus gjorde.’’

Ved Guds nåde lever vi i stadig omvendelse, og vi søker å samarbeide med hva Den hellige ånd vil gjøre i våre liv, og i Oslo – for å skape helbredelse, vekst og forvandling. Vi er bærere av et sterkt økumenisk håp og lengter etter å se enhet i Kristi kropp på jord. Vi ønsker å være en brobygger mellom kirkene i Oslo.

Rytme

Vi former vanene, så former vanene oss. Derfor kultiverer vi rytmer og vaner, som bidrar til å kutte syndens bånd i oss og som former hellige liv. Forvandlingen skjer av Guds nåde til Guds ære - ved at likheten til Guds bilde i oss blir gjenopprettet. Samtidig skjer det ikke uten vårt samarbeid.

’’Først former vi våre vaner, så former vanene våre oss.’’

Det er en kobling mellom hvordan vi lever livene våre, og hvordan vi formes som mennesker. Derfor ønsker vi å skape gode rytmer for våre liv, ved å bygge livene våre rundt kristne trospraksiser. Disse hjelper oss til å holde en stø kurs mot Gud, og skaper rom for vekst, forvandling og overflod av liv, i, og gjennom oss.

Rytme