Velkommen

Velkommen til United Kristianiakirkens hjem på nett. Dersom du vil gjøre deg kjent med hvem vi er kan du klikke deg rundt på våre nettsider eller finne informasjon om når og hvor vi møtes. Du er selvsagt velkommen til å følge oss, men vi vil mye heller slå følge!

Reisen starter søndag kl 16.00.

Les mer
H22
Høst

Høst i Kristianiakirken.

Velkommen til et nytt og spennende høstsemester her i Kristianiakirken. Her finner du informasjon om våre gudstjenester og samlinger fra midten av august 2024, du kan melde deg på vår 'Menighetsretreat' på Lia Gård i november, holde av datoen for 'Introkveld' hvis du vil vite mer om kirken eller finne ut hva som skjer i kirka i tiden før jul. Våre gudstjenester og arrangementer er åpne, gratis og for alle.

Les mer
For alle. For Oslo. Alltid.
Christoffer Sv.

Om oss

Kristianiakirken er et fellesskap bestående av ulike mennesker i alle aldre og livssituasjoner. Siden det er menneskene som utgjør kirka, er det alltid plass til deg hos oss. Her møter du mennesker som deler din nysgjerrighet på hvem Jesus var og det han gjorde. Vi er forskjellige og vi er underveis - men vi synes egentlig det er ganske flott. Når Jesus er i sentrum er det rom til alle. Vi håper du finner din plass.

Les mer

Søndag er den beste dagen i uken! La oss tilbringe den sammen.

Hos oss er gudstjenestene preget av en varm atmosfære, faste rammer og et moderne og fritt uttrykk. Vi samles til gudstjeneste fordi livet med Gud ikke leves alene, vi hører sammen og fellesskap bærer oss. For oss er søndagen den beste dagen i uken! La oss tilbringe dem sammen.

Les mer
Bilde fra gudstjeneste
Samtale ved bordene

Hverdager

I United møtes vi i hjemmene, både til spontane invitasjoner og til faste møteplasser. Et fast møtepunkt er Connect-gruppene, våre husfellesskap. Her finner livet og troen språk, her deles måltid og fellesskap, og her møter hverdagen perspektivet av evigheten. Det er i hverdagen livene våre formes, og derfor trenger vi en tro som er bærekraftig i møte med livets mange faser og fasetter slik at vi kan leve som hele mennesker.

Les mer

Praktisere det kristne livet

Vi tenker at en etterfølger av Jesus fra Nasaret er en som ordner livet sitt rundt tre mål: være med Jesus, bli som Jesus og gjøre det Jesus gjorde. Drømmen vår er at når vi lever på denne måten, vil livene våre, lokalsamfunnene og byen vår bli transformert.

Les mer
test
Vinter & vår i Kristianiakirken.

Vinter & vår i Kristianiakirken.

Velkommen til et nytt og spennende vinter/vårsemester her i Kristianiakirken. Her finner du informasjon om våre gudstjenester og samlinger fra starten av januar 2024, du kan melde deg på til 'United Camp' på Sole gjestegård i juni, holde av datoen for 'Introkveld' hvis du vil vite mer om kirken eller finne ut hva som skjer i kirka i tiden før og under påskehøytiden. Våre gudstjenester og arrangementer er åpne, gratis og for alle.

Les mer