Høstbilde

Høsten i Kristianiakirken

Velkommen til Kristianiakirken i høst. Her finner du en oversikt over gudstjenester og samlinger fra midten av oktober 2023.

okt

22.okt | kl 16:00 | Gudstjeneste

24.okt | kl 18:00 | Teamkveld [Alle tjenestegrupper]

29.okt | kl 16:00 | Gudstjeneste

nov

05.nov | kl 16:00 | Storsøndag [Allehelgensgudstjeneste]

09.-12.nov | Menighetsretreat på Lia Gård [meld deg på]

19.nov | kl 16:00 | Gudstjeneste

24.nov | kl 07:30 | Adventsmesse m/frokost

24.nov | kl 19:00 | Kristiania Juleteater

25.nov | kl 16:00 | Kristiania Juleteater

25.nov | kl 19:00 | Kristiania Juleteater

26.nov | kl 16:00 - Gudstjeneste

28.nov | kl 17:30 | United Vesper [Bønnemøte]

| kl 19:00 | Ørkenmesse

des

03.des | kl 16:00 | Storsøndag [1 advent]

05.des | kl 17:30 | United Vesper [Bønnemøte]

10.des | kl 16:00 | Gudstjeneste [2 advent]

12.des | kl 17:30 | United Vesper [Bønnemøte]

14.des | kl 20:00 | Venners venners julekonsert

17.des | kl 16:00 | Gudstjeneste [3 advent]

19.des | kl 17:30 | United Vesper [Bønnemøte]

24.des | kl 15:00 | Høytidsgudstjeneste [Julaften]

07.jan | kl 16:00 | Gudstjeneste [første gudstjeneste i 2024]