Fellesskap rundt bordet

Hverdagen i Kristianiakirken

Det er i hverdagen livene våre formes – i vår etterfølgelse av Jesus Kristus. Etterfølgelsen skjer både i livets daler og på de luftige høydene. Størstedelen av livet består av hverdager og midt i dette salige kaoset er Gud sammen med oss. Vi trenger en tro som er bærekraftig i møte med livets mange faser og fasetter slik at vi kan leve som hele mennesker. Vi er alle på vandring, vi er underveis.

Vi har en drøm om en kirke som vektlegger og prioriterer vekst og utvikling gjennom personlige relasjoner, der man uttrykker og praktiserer sin tro ved å dele livet med venner i hverdagen.

“Kristus arbeider med oss på alle mulige måter, men fremfor alt jobber han med oss gjennom hverandre.” — C.S. Lewis

Det er slike små fellesskap som gjør det mulig for oss å leve som Guds familie i Oslo. Når vi møtes tar vi oss tid til å spise sammen, be for hverandre, dele tro og liv og støtte hverandre på praktiske måter.

"VI VIL HJELPE HVERANDRE TIL LIVSLANG ETTERFØLGELSE AV JESUS, SÅ VÅRE LIV OG OSLO BLIR FORVANDLET".

Kristianiakirkens visjon
Connect

Connect

[5-12 personer]

Troen på Jesus Kristus er på den ene siden dypt personlig, men den er aldri privat og den leves ut og formes i fellesskap med Gud og med hverandre. I United møtes vi i hjemmene, både til spontane invitasjoner og til faste møteplasser. Ett fast møtepunkt er Connect-gruppene, våre husfellesskap, som treffes ukentlig i hjemmene. Her finner livet og troen språk, her deles måltidet og fellesskapet og her møter hverdagen perspektivet av evigheten.

Bli med i en connect
Huskirke3