Enkelhet - forsidenbilde

Enkelhet | Trospraksis 2024

United Kristianiakirken er bygd rundt ønske om å være ’etterfølgere av Jesus i Oslo’. En grunnleggende overbevisning hos oss er at det å følge Jesus – er akkurat det det høres ut som. Etterfølgelse er derfor ikke først og fremst meningene vi har, men en vei vi går på.

Denne vinteren snakker vi om 'enkelhet' i Kristianiakirken. Enkelhet er ofte den mest oversette faktoren når vi søker å leve et liv i etterfølgelse av Jesus. Enkelhet er en trospraksis – et verktøy på veien – for å skape mer tid for å være sammen med Jesus, slik at vi blir forvandlet til å bli lik Ham, og lever mer og mer som Han.

”Simplicity is the inward reality of single-hearted focus upon God and his kingdom, which results in an outward lifestyle of modesty, openness, and unpretentiousness and which disciplines our hunger for status, glamour, and luxury.” Richard J. Foster

Å leve enklere handler om å la det viktigste komme først, om intensjonelt å sentrere livene våre rundt fellesskapet med Gud. Det handler om å omstrukturere, omprioritere og å skrelle vekk det som står i veien for dette – som ofte er gode ting! - slik at vi i større og større grad kan leve de livene Jesus Kristus kaller oss til. Enkelhet hjelper oss til å få klarhet i hva som rører seg under overflaten, og rom for Gud til å tale til oss.

"As life becomes more outwardly simple, it becomes more inwardly rich." Jan Johnson

Vekst og utvikling i fellesskap

Vi har en drøm om en kirke som vektlegger og prioriterer vekst og utvikling gjennom personlige relasjoner, der man uttrykker og praktiserer sin tro ved å dele livet med venner i hverdagen.

“Kristus arbeider med oss på alle mulige måter, men fremfor alt jobber han med oss gjennom hverandre.”C.S. Lewis

Det er slike små fellesskap som gjør det mulig for oss å leve som Guds familie i Oslo. Når vi møtes tar vi oss tid til å spise sammen, be for hverandre, dele tro og liv og støtte hverandre på praktiske måter.

Her kan du lese mer om United Kristianiakirkens 'småfellesskap'.

Les mer

uke 03: Enkelhet | Kakofonen - pålogget, men frakoblet

del 3 | Søndag 21. jan 2024 | Andreas Nydal

uke 02: Enkelhet i tjenesten

del 2 | Søndag 14. jan 2024 | Sheila Lykkås

uke 01: Enkelhet - friheten i å gi slipp

del 1 | Søndag 07. jan 2024 | Christoffer Svartdahl

Forside til undervisningsserien om Advent

Advent | Herrens komme

Advent markerer forberedelse til juletiden, og navnet stammer fra latin: adventus Redemptoris eller adventus Domini, som betyr "Frelserens ankomst" eller "Herrens ankomst". I Kristianiakirken omfatter vår undervisningsserie gjennom adventstiden de fem ukene før jul. Serien starter med 'Domssøndag' (siste søndagen i det forrige kirkeåret) og fortsetter med den første søndagen i advent (første søndagen i det nye kirkeåret).

Lederskapet i Kristianiakirken ønsker å invitere menigheten til å delta i 'den lille fastetiden' med fokus på to hovedaspekter:

(1) Skape rom for julens glede ved å leve litt enklere gjennom faste.

(2) Bønn og 'finn-hjelp'

Bønnemøter:
Tirsdag 05. og 19. desember kl. 17:30-18:30 i H22.

Finn-hjelp:
Sammen med ditt connect-fellesskap kan du gjøre adventstiden til en periode med generøsitet og nestekjærlighet. En måte å bidra på er gjennom kirkens "Finn-julehjelp". For mer informasjon, ta kontakt med din connect-leder.

Her kan du lese mer om United Kristianiakirkens 'småfellesskap'.

Les mer

uke 50: 3 søndag i advent

del 4 | Søndag 17. des 2023 | Christoffer Svartdahl

uke 49: 2 søndag i advent

del 3 | Søndag 10. des 2023 | Christoffer Svartdahl

uke 48: 1 søndag i advent

del 2 | Søndag 03. des 2023 | Arne Fredrik Næss

uke 47: Domssøndag/Kristi kongedag

del 1 | Søndag 26. nov 2023 | Arne Fredrik Næss

Temaslide

Trospraksis 2023

United Kristianiakirken er bygd rundt ønske om å være ’etterfølgere av Jesus i Oslo’. En grunnleggende overbevisning hos oss er at det å følge Jesus – er akkurat det det høres ut som. Etterfølgelse er derfor ikke først og fremst meningene vi har, men en vei vi går på. Jesus er vår “rabbi” [lærer] og han lærer oss hva det vil si å leve i "Guds verden".

Denne høsten spør vi Jesus hva det vil si å leve som en del av hans "familie"? og hvordan det kan se ut å "elske hverandre inderlig som søsken, og sett de andre høyere enn oss selv" i vår tid (Rom 12,10).

Undervisningsserien kaller vi: "FELLESSKAP - sammen i ensomhetens århundre".

Jesus inviterer alle som fulgte ham til å være en del av en ny familie. Denne familien [gr. 'adelfoi' = søskenfellesskap] er ikke en sosial klubb eller en gruppe venner som ser, tenker og snakker likt, men et fellesskap av lærlinger sammen følger Jesus.

Vekst og utvikling i fellesskap

Vi har en drøm om en kirke som vektlegger og prioriterer vekst og utvikling gjennom personlige relasjoner, der man uttrykker og praktiserer sin tro ved å dele livet med venner i hverdagen.

“Kristus arbeider med oss på alle mulige måter, men fremfor alt jobber han med oss gjennom hverandre.” — C.S. Lewis

Det er slike små fellesskap som gjør det mulig for oss å leve som Guds familie i Oslo. Når vi møtes tar vi oss tid til å spise sammen, be for hverandre, dele tro og liv og støtte hverandre på praktiske måter.

Her kan du lese mer om United Kristianiakirkens 'småfellesskap'.

Les mer

Uke 9: Allehelgenssøndag

del 9 | Søndag 05. nov 2023 | William Grosås

Det finnes ingen misunnelse i troen på Jesus.

For misunnelse er det motsatte av ydmykhet, ydmykhet skapes av tro og tro får vi når vi ser inn i Jesu ansikt.

Allehelgensdag minner oss om at døden for den kristne både er noe vi må akseptere, men også noe Jesus overvinner for oss. Vi bør ikke forsøk å unngå døden, men overgi vår sorg og våre liv til Gud. Fortellingen om den syke mannen ved Bethesda presenterer for oss to veier til lykke: Bethesda-vannet som representerer falske håp om helbredelse, og dåpsvannet som helbreder oss fra bitterhet og misunnelse. Verdens Bethesda-vann har en helgenkult med kjendiser og folk vi mener er spesielle. Men dåpsvannet lager helgener og martyrer av alle slag. For i dåpsvannet er det Guds kraft som skinner gjennom.

Ukens skriftsted:

Da vi har så stor en sky av vitner omkring oss, så la oss legge bort alt som tynger, og synden som så lett henger seg på oss, og holde ut i det løp som er lagt opp for oss, med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. For å få den glede han hadde i vente, tålte han korset uten å bry seg om vanæren, og nå har han satt seg på høyre side av Guds trone. Ja, tenk på ham som holdt ut en slik motstand fra syndere, så dere ikke blir trette og motløse.
Her 12, 1-3

Refleksjonsspørsmål:

 • Hvilke falske håp om lykke og salighet presenteres for oss i vår hverdag? 
 • Hvordan bør vi forholde oss til de døde i Kristus?

Øvelse:

 • Tegn korsets tegn over din panne og ditt hjerte, og minn deg selv på at du er døpt hver gang et Bethesda-vann, et falsk håp om salighet, møter deg i hverdagen.

Uke 8: Forent i forsoningen

del 8 | Søndag 29. okt 2023 | Gabriel Stephens

Talen handler om sentrale temaer som fellesskap, forsoning og enhet gjennom Jesu offer, basert på Johannes Åpenbaring 5,6-10. Teksten minner kirken om dens kall til enhet og forsoning uavhengig av kulturelle forskjeller.

Talen trekker paralleller til Azusa Street-vekkelsen, ledet av William Seymour, for å illustrere kraften i Jesu blod som samler mennesker uavhengig av rase og nasjonalitet. Talen peker på Guds visjon for en mangfoldig himmel og jord, der etniske forskjeller overvinnes gjennom Jesu frelsesverk.

Ukens skriftsted:

Og jeg så et lam som sto midt på tronen, mellom de fire skapningene og i kretsen av de eldste, og det så ut som lammet var slaktet. Det hadde sju horn og sju øyne, og øynene er Guds sju ånder som er sendt ut over hele jorden. Lammet kom og tok imot bokrullen fra den høyre hånden til ham som satt på tronen.
Da det tok boken, falt de fire skapningene og de tjuefire eldste ned for Lammet. Hver av dem hadde en harpe og gullskåler fulle av røkelse, det er de helliges bønner. De sang en ny sang:
Verdig er du til å ta imot boken
og bryte seglene på den.
For du ble slaktet,
og med ditt blod har du frikjøpt for Gud
mennesker av alle stammer og tungemål,
av alle folk og nasjoner.

Du har gjort dem til et kongerike
og til prester for vår Gud,
og de skal herske som konger på jorden.
Joh. Åp. 5, 6-10

Refleksjonsspørsmål:

 • Hvordan kan din tro på Jesus bidra til å bygge broer og overvinne rasemessige og kulturelle forskjeller?
 • Hva betyr det å være "bygd opp til en Guds bolig i Ånden"?
 • Hvordan kan denne forståelsen inspirere oss til å være levende vitnesbyrd om Guds kjærlighet og enhet i en polarisert verden?

Øvelse:

 • Gjør en konkret handling denne uka, mot noen som kanskje tenker det er en barriere mellom deg og dem, som er preget av Guds kjærlighet og enhet.

Uke 7: Fellesskapet i lys av Guds forsoningsverk

del 7 | Søndag 22. okt 2023 | Gabriel Stephens

Vi er kalt til å være budbringere av Guds fred. Dette innebærer å ønske alle velkommen uansett bakgrunn og skape et miljø der alle føler seg elsket og akseptert.

Gjennom handlinger kan vi oppfylle vårt kall som troende. Ved å være aktive i forsoningsprosessen, spre kjærlighet, enhet og fred, kan kirken bli en levende representasjon av Guds kjærlighet i verden i dag. Dette er ikke bare en oppfordring, det er et nødvendig skritt mot å virkelig følge Jesu lære om kjærlighet, enhet og forsoning.

Ukens skriftsted:

Han kom og forkynte det gode budskapet om fred både for dere som var langt borte, og for dem som var nær. Gjennom ham har både vi og dere adgang til Far i én Ånd. Derfor er dere ikke lenger fremmede og utlendinger. Nei, dere er de helliges medborgere og Guds familie. Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, med Kristus Jesus selv som hjørnesteinen. Han holder hele bygningen sammen, så den vokser til et hellig tempel i Herren, og i ham blir også dere bygd opp til en bolig for Gud i Ånden.
Ef 2, 17-22

Refleksjonsspørsmål:

 • Hvordan har fiendtlighet og splittelse mellom ulike grupper påvirket samfunnet ditt?
 • Hvilke barrierer eller skillelinjer i samfunnet kan bli brutt ned gjennom Kristi fred?
 • Hvordan kan vårt fellesskap bidra til å overvinne disse barrierene?

Øvelse:

 • Gjør en konkret handling denne uka, mot noen som kanskje tenker det er en barriere mellom deg og dem, som er preget av Guds fred.

Uke 6: Givende fellesskap

del 6 | Søndag 15. okt 2023 | Silje Bjørndal

Det skjedde dessverre en feil, som gjorde at talen ikke ble tatt opp med lyd og bilde.

Hvordan kan vi leve givende liv, i ordets dobbelte forstand; gi av det vi har - noe som også vil lede til mer givende liv. Talen var innom tre måter vi kan leve givende;
gi muligheter (gjennom våre ressurser, kompetanse, hjem/gjestfrihet, osv.),
gi oppmerksomhet og
gi kjærlighet.

Ukens skriftsted:

Gi til hver den som ber deg, og om noen tar fra deg det som er ditt, så krev det ikke tilbake.
Som dere vil at andre skal gjøre mot dere, slik skal dere gjøre mot dem. At dere elsker dem som elsker dere, er det noe å takke dere for? Selv synderne elsker dem de selv blir elsket av. Og om dere gjør godt mot dem som gjør godt mot dere, er det noe å takke dere for? Det gjør jo også synderne. Og om dere låner ut til dem dere venter å få igjen av, er det noe å takke dere for? Også syndere låner til syndere for å få like mye igjen. Nei! Elsk deres fiender, gjør godt og lån bort uten å vente noe igjen. Da skal lønnen deres bli stor, og dere skal være Den høyestes barn. For han er god mot de utakknemlige og onde.
Vær barmhjertige, slik deres Far er barmhjertig.

Døm ikke, så skal dere ikke bli dømt. Fordøm ikke, så skal dere ikke bli fordømt. Ettergi, så skal dere få ettergitt. Gi, så skal dere få: Et godt mål, sammenristet, stappet og breddfullt, skal dere få i fanget. For i det målet dere selv måler med, skal det også måles opp til dere.»
Lukas 6, 30-38

Refleksjonsspørsmål:

 • Hvilke erfaringer har jeg av vår kirke som et givende fellesskap?
 • På hvilke områder ønsker jeg å praktisere gavmildhet i større grad?
 • Hva kan vi som småfellesskap gjøre sammen for å være et givende fellesskap- både for hverandre og andre?  

Øvelse:

 • Velg deg en «givende» handling som du vil praktisere hver dag denne uken; f eks gi fokusert oppmerksomhet til noen du møter, eller gi et oppmuntrende ord, eller sette av penger til et godt formål.

Uke 5: Fellesskap i praksis

del 5 | Søndag 8. okt 2023 | Maria Løvgren intervjuer Myrth og Christian Vaage

Vi ønsker å gi oss til kirken, altså familiefellesskapet, slik Jesus har gitt seg selv for kirken; For ved å se hvordan vi gir av oss selv til hverandre, slik viser vi hverandre OG andre hvem Kristus selv er (ref. Joh 13,35: Med dette skal alle forstå at dere er mine disipler: at dere har kjærlighet til hverandre). Alle er vi på en reise i etterfølgelse av Jesus, og poenget er ikke hvor du er i reisen, men å stadig prøve og utforske nye måter å følge Jesus på i det å leve som fellesskap. Ved å stadig la Gud utfordre hvordan det ser ut, så får vi anledninger til å leve et liv tett på andre mennesker, der vi deler hele livet og hele troen.

Ukens skriftsted:

Da de dro videre, kom han til en landsby der en kvinne som het Marta, tok imot ham i huset sitt. Hun hadde en søster som het Maria, og Maria satte seg ned ved Herrens føtter og lyttet til hans ord. Men Marta var travelt opptatt med alt som skulle stelles i stand. Hun kom bort til dem og sa: «Herre, bryr du deg ikke om at min søster lar meg gjøre alt arbeidet alene? Si til henne at hun skal hjelpe meg.» Men Herren svarte henne: «Marta, Marta! Du gjør deg strev og uro med mange ting. Men ett er nødvendig. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tas fra henne.»
Lukas 10, 38-42

Refleksjonsspørsmål:

 • Jesus var alltid vert i de sammenhengene han møtte mennesker, til tross for at han som oftest var gjest. Hva er gjestfrihet, i lys av dette?
 • På hvilke måter vil du si at du allerede har "gitt deg" til fellesskapet?  

Øvelse:

 • Tenk på de du skal møte den kommende uken og be for de før du møter de. Be Den Hellige Ånd om å gi deg kraft til å møte personen slik at vedkommende vil føle seg "hjemme hos deg".

Uke 4: Fellesskap - småfellesskapet

del 4 | Søndag 1. okt 2023 | Christoffer Svartdahl

De mindre fellesskapene våre gjør det mulig for oss å leve som Guds familie i Oslo. Paulus snakker om evangeliet som en kraft til frelse, og denne kraften bli virksom i våre liv gjennom fellesskapet med hverandre. Når kirken møtes i hjemmene får troen mulighet til å bli med ut livet og hverdagen vår. I denne undervisningen får du høre mer om hva det vil si å være en del av et fellesskapet som oppmuntrer, oppgløder og viser omsorg for hverandre. Målet er å formes i kjærlighet.

Ukens skriftsted:

La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Og la oss ikke holde oss borte når menigheten vår samles, som noen har for vane. La oss heller oppmuntre hverandre, og det så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg.
Hebreerbrevet 10,24-25

Refleksjonsspørsmål:

 • Hva har du hørt det er sagt om det kristne fellesskapet? Og hva tror vi Jesus ville sagt om det? (Dere har hørt det er sagt […] Men jeg sier dere…)
 • Når opplever du at fellesskapet fører deg nærmere Gud?
 • Er vi et fellesskap som (1) har omtanke for hverandre (2) oppglødet hverandre, og (3) oppmuntrer hverandre? 

Øvelse:

 • Bli en del av et mindre fellesskap (en connectgruppe) og snakk om hvordan fellesskapet kan preges av teksten i Hebreerbrevet 10,24-25

Uke 3: Fellesskap - Å la seg tjene av fellesskapet

del 3 | Søndag 24.sept 2023 | Vidar Lykkås

Talen handler om det som kan skje når vi møter Gud akkurat her og nå, uten at erfaringer (fortid) og forventninger (fremtid) legger føringene. Kan Gud møte oss gjennom de menneskene vi omgås, og kan vi være noens bønnesvar, selv om vi kanskje ikke tenker om oss selv at vi er DEN personen?

Ukens skriftsted:

Tjen hverandre, hver og en med den nådegave han har fått, som gode forvaltere av Guds mangfoldige nåde. - 1.Pet. 4,10

Refleksjonsspørsmål:

 • Hva ser du for deg at skjedde videre i historien om den korsfestede på Jesu side, som fikk bli med ham til Paradis? Prøv å formuler det med dagligdagse ord.

Øvelse:

 • Bønn: Jesus, hvem legger du meg på hjerte å berøre nå, og på hvilken måte?
  Handle på innskytelsene: Er det en sms? Er det en samtale? Er det forbønn? Eller hva i all verden kan det være?? Husk at det plutselig står en elefant i hagen.

Uke 2: Fellesskap - våge å komme nær

del 2 | Søndag 17.sept 2023 | Kristine Jordet

Det kristne fellesskapet kan kjennes både som en gave og en oppgave, men Gud gir oss ikke noe alternativ - det er i fellesskapet at troa leves og formes, og gjennom dette Gud har valgt å bringe sitt rike til verden. Gjennom Bibelens fortellinger, Guds åpenbaring i Jesus Kristus og vår egen erfaring, møter vi en Gud som kommer til oss i vår fattigdom og elsker oss helt uten forbehold. Sann kjærlighet forutsetter sårbarhet, og dette kalles vi til å leve ut i fellesskap med hverandre. Å leve ærlige liv krever mot og det kan være fristende å gjemme unna deler av oss selv. Men hva om det er nettopp ved å ikke skjule våre mørke sider at vi bidrar til fellesskapets vekst og fordypning?

Ukens skriftsted

Mine kjære, la oss elske hverandre! For kjærligheten er fra Gud, og hver den som elsker, er født av Gud og kjenner Gud. Den som ikke elsker, har aldri kjent Gud, for Gud er kjærlighet. Og ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart blant oss, at Gud sendte sin enbårne Sønn til verden for at vi skulle leve ved ham. Ja, dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder. Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder også vi å elske hverandre. Ingen har noen gang sett Gud. Men dersom vi elsker hverandre, blir Gud i oss, og hans kjærlighet er fullendt i oss. - 1. Joh 4,7-12.

Refleksjonsspørsmål:

 • Hva betyr det å leve troen i fellesskap?
 • Hva betyr det for oss at Gud velger å gjøre seg sårbar?
 • Hvilke punkter av livet mitt inkluderer jeg ikke Gud og fellesskapet i?

Øvelser:

 • Ta et steg i sårbarhet i (små)fellesskapet. (Dele ærlig, være åpen, la vær å skjule...)

Uke 1: Fellesskap - sammen i ensomhetens århundre

del 1 | Søndag 10.sept 2023 | Christoffer Svartdahl

Vår tid beskrives av enkelte som ensomhetens århundre. I en tid preget av isolasjon og individualisme inviterer Gud oss til fellesskap. Dette søskefellesskapet [adelphoi» (gr.)] er den dominerende idérammen for hva slags fellesskap Jesus kom for å skape. Kirken er derfor ikke først og fremst en organisasjon, men en person. Å være «i Kristus» betyr å være «i menigheten».

Ukens skriftsted

Jesus svarte: «Hvem er min mor, og hvem er mine søsken?» Og han rakte ut hånden mot disiplene sine og sa: «Se, her er min mor og mine søsken! For den som gjør min himmelske Fars vilje, er min bror og søster og mor.» - Matteus 12,47-50

Refleksjonsspørsmål:

 • Hvordan preger tiden vi lever i vårt syn på det kristne fellesskapet?
 • Hva menes med at vi lever i et fysisk fellesskap med Jesus i dag?
 • Hva betyr dåpen og nattverden for hvordan vi forstår det kristne fellesskapet?

Øvelser:

 • Spis et måltid med noen som er i en annen livssituasjon enn deg selv